08.06.2017

Heakorrakuu ajal koguti Nõmmelt 564 tonni jäätmeid

Kevadise heakorrakuu raames toimunud erinevate koristusaktsioonide käigus koguti Nõmme linnaosas kokku ning utiliseeriti pea 564 tonni jäätmeid.

Nõmme linnaosa vanem Tiia-Liis Jürgenson rääkis, et heakorrakuu tegevustele kulus linnaosavalitsusel kokku ligi 60 000 eurot. „Suurem osa sellest läks nõndanimetatud punaste kottide kampaania korraldamiseks, mille käigus viis linnaosavalitsus soovi avaldanud kinnistutelt tasuta ära kuni kümme kotti lehti ja okkaid. Kampaania raames koguti kokku üle 468 tonni haljastujäätmeid ning selleks kulus 46 000 eurot,“ selgitas linnaosavanem

Lisaks punaste lehekottide veole koguti Nõmmelt kokku: kuus tonni ehitusjäätmeid, 39 tonni biolagunevaid jäätmeid,  45 tonni segaolmejäätmeid, 6,4 m³ asbesti sisaldavat eterniiti ning jäätmejaamadesse viidi umbes 150 vanarehvi.  „Panime õla alla linnaosa lasteaedade, koolide ja koguduste talgutele ning enamus mainitud jäätmetest tuligi sealt. Kahjuks tuleb siiski tõdeda, et arvestatava osa pidime ära vedama avalikust linnaruumist - parkidest, metsaalustest ja rabast. Metsa oli viidud ka sellist kraami, mille oleks saanud jäätmejaamas tasuta ära anda,“ lisas Jürgenson.