09.10.2018

Heina tänaval algas kõnnitee ehitus

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustas AS TREF Nord teisipäeval, 9. oktoobril kõnnitee rajamisega Heina tänava Ristiku tänava ja Luste tänava vahelisele lõigule, mis moodustab Heina tänava pikenduse kuni Ristiku tänavani.

Tööde käigus rajatakse 2 meetri laiune asfaltkattega kõnnitee koos LED-tehnoloogial põhineva tänavavalgustusega. Lisaks rajatakse 3,5 meetri laiune juurdepääs Ristiku tn 84 kinnistule.

Kõnnitee rajamise projektdokumentatsiooni koostas T-Model OÜ ning ehitustöid teostab AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 53 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on november 2018.

Palume liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.