25.04.2019

Herne tänavat asfalteeritakse, liiklus suletakse!

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatava Herne tänava (Magasini tn – Herne tn 30) rekonstrueerimistööde mahus teostatakse ajaperioodil 02.05. – 09.05.2019 sõidutee ja kergliiklusteede pealmise asfaltbetoonkatte asfalteerimistöid. Sellega seoses on tänavalõik, sealhulgas Herne tn ja Magasini tn ristmik, tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs.

 

 

Juurdepääsu tagamiseks Magasini tn 1-14 hoonetele muudetakse kõnealusel ajavahemikul Magasini tänava Herne tänava ja Ravi tänava vaheline lõik kahesuunaliseks. Magasini tn 20 ja suuremate numbritega hoonetele juurdepääsu tagamiseks tähistatakse ümbersõit Õpetajate tn, Oa tn ja Puhke tn kaudu.

Herne tänava rekonstrueerimistööde eesmärgiks on jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ning ohutumate liikumisvõimaluste loomine, olemasolevate sõiduteede rekonstrueerimine, liiklus- ja parkimiskorralduse korrastamine, sademevee äravoolu lahendamine ning haljastuse korrastamine. Liikluse rahustamiseks rajatakse Magasini tn ja Herne tn tõstetud ristmik ning Herne tn 26 ja Herne tn 30 esisele künnised. Vaenägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid, ja  Tänavatele rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Lisaks tee-ehituslikele töödele uuendatakse Herne tänava rekonstrueeritavas lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik. Lõigus Magasini tn – Herne tn 28 kahesuunaline asfaltkattega sõidutee, laiusega viis meetrit ja  mõlemale poole teed 1,25 meetri laiused jalgrattarajad. Lõigus Herne tn 28 – Herne tn 30 rajatakse ühesuunaline asfaltkattega sõidutee, laiusega kolme meetrit ja lõigus Magasini tn – Tiigiveski pargitee rajatakse paarisnumbritega majade poolsele küljele 2,0 – 2,5- m laiune kivisillutisega jalgtee.

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

Ehitustööd lõpetatakse 15. maiks 2019.

Uudise rubriigid: