17.06.2015

Hiiu tänava kapitaalremont lõpetatakse jaanipäevaks

22. juunist on avatud liiklusele rekonstrueeritud Hiiu tänav ja liini nr 33 autobussid viiakse ümbersõidumarsruudilt Tähe tänavalt tagasi Hiiu tänavale. Vabaduse puiesteed ja Pärnu maanteed ühendava Hiiu tänava 859 m pikkusel ühesuunalise liiklusega lõigul rekonstrueeriti sõidu- ja kõnnireed ning kõik tehnovõrgud.

Tööde käigus vahetati välja teealused sidekaablid, rekonstrueeriti ühisvoolne 1300 mm kanalisatsioonikollektor ning 1937 aastal rajatud malmist veetorustik. Korrastati sõidutee ning kõnnitee asfaltkate. Hiiu tänava paremasse serva ehitati 3,5 m laiune kergliiklustee ning vasakusse serva 1,5 m laiune kõnnitee. Samuti paigaldatakse tänavale uued valgustid. Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul võeti kõnni- ja kergliiklusteede osas kasutusele Kalamajas Soo tänaval rakendatud lahendus, kus autodele on läbivalt üks 4 m laiune sõidurada ning kõnnitee paikneb ühel ja kergliiklustee teisel pool sõiduteed. Vaegnägijate ohutuse tõstmiseks paigaldati ülekäiguradadele reljeefsed braikivid. Vastvalminud Hiiu tänavat valgustavad stiilsed LED-laternad.

Rekonstrueerimistööd teostas Lemminkäinen Eesti AS ning tööde lepinguline maksumus 1,2 miljonit eurot, millest AS Tallinna Vesi poolt finantseeritud tööde maksumus on 367 000 eurot.