02.12.2019

Hoiame Pirita kloostrit ka järeltulevatele põlvedele

Head Pirita elanikud, mida arvate teie Pirita kloostri varemetele katuse rajamisest?

Pirita kloostri varemed on nii Pirita kui ka kogu Tallinna üks tähtsamaid ajaloo-objekte ja turistide külastuspaiku. Selle aasta 29. märtsil avaldasin esimese artikli, milles arutlesin statsionaarse katuse rajamise teemal Pirita kloostri varemetele.
Pärast artikli ilmumist Pirita ajalehes ja Pirita linnaosakogu järelepärimisi vastas muinsuskaitseamet: „Tegemist on mälestisega, mis on kaitse all varemena ning see on kontseptuaalne, emotsionaalne ja põhimõtteline küsimus, mis kaalub argumendina üles soovid mälestist statsionaarselt kasutada. Seega ei näe muinsuskaitseamet võimalust rajada Pirita kloostrile alaline katus.”

Läheneme positiivselt
Ma ei ole olnud kinni ainult ühes idees rajada Pirita kloostri varemetele alaline katus. Valikuid on ju hoopis rohkem: kas hoone kinni ehitada koos alalise katusega või paigaldada hoone kohale katus, mis kaitseks kontserdikülastajaid suvel ja sügisel vihma eest või hoopis avanev-sulguv katus vajaduse järgi. Tänapäevaseid tehnilisi lahendusvõimalusi arvestades võib katus olla klaasist, alumiiniumkonstruktsioonidega, plastist, puitlaastplaatidest jne. Kuna Pirita klooster on väärtuslik arhitektuuriline mälestis, peab sellele lähenema ka erilise hoole ja lugupidamisega. Et midagi projekteerima hakata, tuleb alustada projekteerimistingimuste väljatöötamisest. Kõige lihtsam on alati vastata, et ei saa. Selline vastus ongi meie ametkonna suur viga, millega peletatakse erinevad ideed eemale. Võiks ju mõelda positiivses võtmes. Et kuidas saaks?
Samas möönab muinsuskaitseameti esindaja, et Pirita kloostri varemete ajutise katuse rajamise teemat on mitmel koosolekul arutatud ja esitab vastuseta jäänud küsimusi: kuidas mõjutab uus katus olulisi vaateid varemetele, kuidas ilma müüre kahjustamata katusetarind rajada, kas uus tarind eeldaks sisemisi poste, mil määral muutuks hoone sisekliima jne.
Selliseid küsimusi lahendabki projekteerimistingimuste väljastamine ja edasine projekt. Alustaks siis projekteerimistingimuste väljatöötamisest ja vaatame, kas ja milliseid lahendusi leiduks.

Kuidas saab hääletada?
Head piritalased, teil on võimalik avaldada oma arvamust täites Pirita ajalehes ilmunud kupong (29. novembri ajaleht). Kupongi vastusega saate postitada Pirita linnaosa valitsuse (Kloostri tee 6) postkasti selle sissepääsu juures või anda tuppa 128.
Oma arvamust saate avaldada ka Pirita linnaosa valitsuse kodulehel täites ankeedi:
https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Kusitlus-olen-Pirita-kloostrile-katuse-rajamise-poolt

Avatud on küsitlus ka sotsiaalmeedias (Pirita Facebook).

Praeguses etapis on veel vara rääkida katuse tehnilistest lahendustest, disainist, materjalist, stiilist. Jäägu need otsused pädevate spetsialistide lahendada. Teie arvamusest oleneb, kas minna edasi Pirita kloostrile katuse ehitamise ideega edasi. Tänan ette kõiki kaasamõtlejaid ja vastajaid!

Merle Klandorf,
Pirita linnaosakogu kultuuri ja hariduskomisjoni esimees

Eskiisil Roald Talfeldti 2012. aastal loodud visioon. Konstruktiivne lahendus teraskonstruktsioonist klaaskatusele on vaid üks paljudest võimalustest. Ideaalse lahenduse leidmiseks tuleks pärast projekteerimistingimuste väljatöötamist korraldada ideekonkurss.

Uudise rubriigid: