07.03.2022

Hoiame kõik kokku, seisame ühiselt rahu ning vabaduse eest!

Meie koolides on väga erinevatest rahvustest ja kultuuridest õpilasi, õpetajaid ja töötajaid. Kõik koolipere liikmed peaksid tundma end turvaliselt ja oleksid kaitstud. Sõltumata sellest, kust on pärit nende juured või milline on nende emakeel. Peame oleme üksmeelselt solidaarsed Ukraina inimestega raskel ajal ning aitame ja toetame sõjapõgenikke.

Näitame ise ja aitame ka lastel näidata üles sõprust, heatahtlikkust ning hoolivust iga inimese suhtes. Peamiseks eesmärgiks on toetada laste ja nende perede kohanemist uue elukorraldusega, pöörates eriti tähelepanu vaimse tervise hoidmisele

Hoiame kõik kokku, seisame ühiselt rahu ning vabaduse eest!