11.04.2018

12. aprillil algab Vabaõhukooli tee remont

Seoses teede ehituseks sobilike ilmastikutingimuste saabumisega jätkatakse alates 12. aprillist Vabaõhukooli tee Kose tee ja Rahvakooli tee vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega. Vabaõhukooli remont algas 2017 aasta septembris, talveperioodil oli Vabaõhukooli tee rekonstrueerimistöödel tehnoloogiline paus ja homme algavad ehitustööd lõpetatakse lepingu kohaselt 15. maiks.

Vabaõhukooli tee (Kose tee–Rahvakooli tee) rekonstrueerimistööde käigus korrastatakse 6,5 meetri laiune 1+1 sõidurajaga sõidutee, paarisnumbritega majade poolsele küljele rajatakse 2,0 m laiune kõnnitee ning rajatakse 16 parkimiskohta. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning rajatakse ülekäiguradade erivalgustus. Rajatakse ka sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse töömaal olevad kaevud. Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse rekonstrueerimistööde lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel kanalisatsioonitorustik.

Tööde tsoonis kehtib liikluspiirang kuni 30km/h. Kõigil liiklejail palutakse järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid! Esialgu rekonstrueerimistööde ajaks tänavaid ei suleta. Kui tööde teostamise käigus tekib vajaduse tänavate sulgemise järele, siis Tallinna Kommunaalamet teeb vastava teavituse.

Vabaõhukooli tee (Kose tee–Rahvakooli tee) rekonstrueerimisprojekti koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustööde maksumus on ca 1,18 miljonit eurot.

Vabaõhukooli tee rekonstrueerimist puudutavates küsimustes võib pöörduda Tallinna Kommunaalameti poole helistades 645 7191, kirjutades kommunaal@tallinnlv.ee või minnes kohale aadressil Mündi 2, Tallinn.