05.10.2020

Hulk Kesklinna kodusid sai tuleohutuks

Jätkuprojektiga „Kodud tuleohutuks“ kontrolliti ja korrastati sarnaselt möödunud aastaga Tallinna Kesklinnas tänavugi hulk eluasemeid.

„Päästeamet ja Tallinna linn algatasid tunamullu kodude tuleohutuse tagamisele suunatud projekti, tänu millele on meie linnaosas korda tehtud juba veerandsaja eluaseme küttekolded ja elektrisüsteemid ning lisaks kontrollitud nende seisundit sadades kodudes. Iga eluase, mis on saanud ohutuks, muudab turvalisemaks ka teiste linnakodanike elukeskkonna. Seetõttu on oluline jätkata projektiga „Kodud tuleohutuks“ ka järgmisel aastal,“ selgitas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. 

Koostööprojekti kodude tuleohutuse suurendamiseks rahastasid päästeamet ja Kesklinna valitsus võrdselt. Linnaeelarve vahendeid kasutati sel aastal projektiga hõlmatud Kesklinna eluasemete elektri- ja pottsepatööde finantseerimiseks ligikaudu 13 900 eurot. Korda tehti viie korteri ahjud ja elektrijuhtmed. Eelmisel aastal hõlmasid tuleohutustööd 18 kesklinlase kodu. 

„Need on enamasti vanade elamute korterid, mis ei ole aastaid näinud remonti. Ohutuse tagamine seal on kogu maja ja ka naabruskonna elanike huvides, aga kohati aitab säilitada ka miljööväärtuslikku hoonet. Aitäh päästeametile sellise olulise projekti vedamise ja hea koostöö eest!“ lisas linnaosavanem.

 

Fotol projektiga hõlmatud korteri elektrisüsteem enne ja pärast remonti.

Uudise rubriigid: