12.04.2017

Huvilised on oodatud õpilastööde kaasjuhendamise projekti lõpuseminarile

Möödunud sügisel käivitasid Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool ühiselt õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise pilootprojekti, kus koos õpetajatega juhendavad õpilasi ka magistrandid. 2. mail algusega kell 15 toimub Tallinna Ülikoolis projekti kokkuvõttev seminar, kuhu on oodatud kõik soovijad.

Seminaril saavad huvilised täpsemalt teada, mida kaasjuhendamise protsess endast kujutab ning mida osalejad pilootprojekti käigus kogesid. Tutvuda saab õpilaste uurimistöödega ning antakse ülevaade ka järgmise õppeaasta võimalikest teemavaldkondadest. 

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti arvates on kaasjuhendamise projekt järjekordne samm 21. sajandisse sobiva õpikäsituse suunas. „Muutunud õpikäsituse põhimõtted eeldavad, et koolis õpitav seonduks üha enam tegeliku eluga ning annaks head oskused tulevikuks. Kuna maailm muutub pidevalt, on esmatähtis arendada õpilaste õpioskusi ehk õpetada nad iseseisvalt õppima,“ rääkis Kõlvart. „Praktiline, asjatundlikult juhendatud uurimistöö täidab neid eesmärke kindlasti, sest hõlmab paljusid aspekte alates probleemide märkamisest ja uute teadmiste hankimisest ning lõpetades näiteks oskusega eristada olulist ja ebaolulist.“ 

Et lõppevat pilootprojekti võib pidada igati õnnestunuks, on Mihhail Kõlvarti sõnul plaanis jätkata kaasjuhendamisega ka järgmisel, 2017/18. õppeaastal. „Siis ootame osalema juba kõiki uurimistööga alustavaid Tallinna üldhariduskoolide gümnasiste ja nende juhendajaid,“ lisas Kõlvart.  

Projektis osalenute arvates on kaasjuhendamissüsteem aidanud kasvatada gümnaasiumiõpetajate uurimistööde läbiviimise teadmisi ja juhendamisalaseid võimekusi ning tõsta õpilaste uurimistööde kvaliteeti. Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õppejuhi Natalia Kislaja nendib, et kaasjuhendamise projekt on olnud huvitav ja positiivne kogemus nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks. „Tänu projektile tekkis võimalus rikastada meie kooli õpilaste silmaringi ja suurendada nende potentsiaali, motiveerida neid julgemalt eesti keele kandjatega suhtlema ning tutvustada neile uusi meetodeid ja lähenemisviise,“ rääkis Kislaja. 

Projekt on olnud kasulik ka üliõpilastele. „Kaasjuhendamise pilootprojekti näol on tegu äärmiselt hea võimalusega ühistegevuseks kahe erineva haridusastme vahel, mis võimaldab läbi uuendusliku koostöö parema tulemuse poole liikuda,“ leiab TLÜ haridusteaduste instituudi algõpetuse dotsent Airi Kukk. „Tudengid on kaasjuhendaja rollis erilises olukorras – olles ühelt poolt ise ülikoolis õppija, tajub ta kõige paremini neid vajadusi, mida uurimistöö kirjutamine nõuab. Teisalt omandab ta läbi protsessi juba väga varakult ise juhendajaks olemise kogemusi."  

Osalejate tagasiside põhjal loodi projekti käigus kaasjuhendamise mudel, mida seminaril samuti tutvustatakse. Mudel on mõeldud aluseks või juhendiks tulevastele juhendamis- ja uurimisgruppidele, kus on kaasatud magistrandist kaasjuhendaja.  

Lõpuseminar toimub 2. mail kell 15 Tallinna Ülikooli Mare maja (Uus-Sadama 5) teisel korrusel, ruumis M-225.

Vajalik on eelregistreerimine, mida saab teha 25. aprillini

Seminari päevakava  

14:45 - Kohv ja registreerumine
15:00 - Avasõnad
15:15 - Kokkuvõte pilootprojektist
15:30 - Juhendamisgrupi näide, küsimused ja vastused
16:00 - Kohvipaus koos võimalusega tutvuda õpilaste uurimistöödega
16:15 - Õpetajakoolituse läbinutele tunnistuste jagamine ja pilootprojekti osalejate tunnustamine
16:30 - Kaasjuhendamise mudeli tutvustus ja edasised plaanid
16:45 - Küsimustele vastamine ning võimalus järgmiseks aastaks registreeruda
17:00 - Ürituse lõpp

 

Lisateave:

Ulla Kask
Kaasjuhendamise pilootprojekti Tallinna Ülikooli koordinaator 
ulla.kask@tlu.ee, 6199 718

 

Uudise rubriigid: