24.03.2018

Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu kinnitas investeeringute kava

AS Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) 2018. aasta investeeringute hinnanguline maksumus on ligi 8 600 000 eurot.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul panustavad Tallinna keskhaiglad Eesti tervishoiusüsteemi kvaliteedi arengusse igal aastal olulisel määral. „Sel aastal eraldab haigla ligi 5 600 000 euro renoveerimisele ja ehitusele, kuid tähtsal kohal on ka seadmete ja tarkvaraarenduse investeeringud, mis moodustavad üle 3 000 000 euro,“ selgitas Mölder.

„Eesti on digitaalvaldkonnas üks kiiremini arenevaid riike ning on oluline, et ka meie haiglad oleksid varustatud kaasaegse ja parima võimaliku meditsiinitehnoloogiaga, mis võimaldavad tõsta arstiabi kättesaadavust ning kvaliteeti,“ sõnas Mölder.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse liikme, finantsjuhi Kersti Reinsalu sõnul on 2018. aastaks nõukogu poolt kinnitatud eelarve maht üle 6% suurem kui möödunud aastal. „Enamus juurde tulevast rahast läheb 1. aprillist jõustuva meditsiinitöötajate töötasu alammäära tõusu katteks. Sel aastal on ka võimalus investeerida rohkem kui eelneval aastal. Oleme igal aastal püüdnud investeerida seadmetesse ja hoonetesse (ehitusse) vähemalt viis miljonit eurot, kuid selle aasta plaan on üle kaheksa miljoni. Loodame, et planeeritud töödega jõuame õigeaegselt valmis ja ehitusturul toimuv (eelkõige hinnad) meie plaane segi ei löö,“ ütles Reinsalu.

„Kindlasti üks tähtsamaid ITK investeeringuid 2018. aastal on operatsiooniploki renoveerimine koos uute seadmete soetamisega, aga ka noortekeskuse ehitamine Tõnismäele, Ravi tänava korpuse erinevate ruumide ümberehitamine, sisekliiniku osakonna renoveerimine ning kaasaegse Magdaleena tervisekeskuse projekteerimine,“ sõnas Mölder.

 Abilinnapea lisas, et esmatasandi tervisekeskused on pealinnas populaarsed ning patsientide tagasiside on väga positiivne. „Tallinna arstid on väga heal tasemel ning usun, et tänu pere- ja eriarstide tihedale koostööle saavad patsiendid parimat arstiabi. Meie üks eesmärke on kindlasti, et sellised tervisekeskused oleksid igas linnaosas,“ lisas Mölder.