29.10.2018

Ideekorje tähtaega otsustati pikendada

Tulles vastu linlaste soovile, kestab Tallinna arengukava 2021+ esimene ideekorje edasi ka novembri esimeses pooles. Esita 16. novembriks oma ideed! Ja loome koos inimsõbraliku kvaliteetse linnaruumi!

Esimese ideekorje sisu on arengukava eesmärkide otsimine ja arutamine. Ootame ideid selles osas, milline võiks olla Tallinn tulevikus, millises linnas soovitakse elada või milline võiks olla Tallinna suur ambitsioon.

„Siiani on kõige aktiivsemalt antud ideid linnaruumi, sealhulgas liikuvuse ja turvalisuse osas,“ ütles linna strateegiaüksuse juht Toomas Haidak. „Aktiivsemalt on arutletud ka hariduse teemadel. Ettevõtluse ja sotsiaalhoolekande valdkondade raames on esitatud ideid vähe. Otseselt puudutavad need ehk väiksemaid inimrühmi, samas Tallinna elukvaliteedi seisukohast on need olulised teemad, mida arengukava raames käsitleda“.

Ideekorje jaoks on avatud Tallinna kodulehel veebikeskkond: https://www.tallinn.ee/strateegia/ideekorje ja Facebooki grupp: „Tallinna arengukava 2021+“. Ideekorje on avatud 1. oktoobrist kuni 16. novembrini 2018. Osalema oodatakse igaüht, kellele Tallinna tulevik ühel või teisel moel korda läheb.

Tallinn loob koos linlastega enesele arengukava 2021+. Uue arengukava koostamise käigus vaadatakse üle kehtiv linna strateegia 2030 ning otsitakse ja arutatakse võimalikke uusi sihte, mille põhjal seatakse linna peamised eesmärgid nii pikemas kui lühemas ajaperspektiivis. Huvirühmade ja laiema avalikkuse kaasamisega soovitakse tõsta teadlikkust sellest, millises suunas meie linn liigub, mis on meie prioriteedid ja ambitsioonid ning kutsutakse kõiki osalema eesmärkide seadmisel ja lahtimõtestamisel.

Rohkem infot arengukava koostamise kohta leiab veebilehelt: https://www.tallinn.ee/strateegia/

Uudise rubriigid: