27.04.2018

Iga kümnes lasnamäelane pole ei eesti ega vene rahvusest

Lasnamäe linnaosa valitsuse rahvastikuregistri osakond esitas vahearuande, millest selgub, et pea 120 000st Lasnamäe elanikust üle 13 000 pole eesti ega vene rahvusest. Kokku elab Lasnamäel 63 erineva rahvuse esindaja.

Kõige enam elab linnaosas Vene, Eesti, Ukraina ja Valgevene esindajaid. Täna elab Lasnamäel üle 27 000 eestlase ning üle 64 000 venelase.

„Eksootilisematest riikidest elavad Lasnamäel Nepaali, Bangladeshi, Nigeeria, Ghana, India, Korea, Hiina ja Etioopia rahvuste esindajad,“ tõi Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva näite.

Lasnamäel elab 63 erineva rahvuse esindaja. Rahvastikuregistrisse kantud rahvuste alusel on Lasnamäe elanikkonnast peale vene ja eesti rahvuse veel erinevatest rahvustest isikuid 13 368, see moodustab aga 11% elanike koguarvust (119 932 aprilli seisuga).

1. aprilli 2018. aasta seisuga elab Lasnamäel 119 932 inimest, mida on 706 elaniku võrra enam kui 2017. aasta aprillis.