25.04.2019

Igal kinnistul peab olema ka postkast ja maja number

Maja number

Kinnistul asuval hoonel peab olema valgustatud maja number. Lähtudes Tallinna Linnavalitsuse määrusest (5. juuli 2000 nr 44, Tallinna aadressitähiste eeskiri) on iga ehitise omanik või selleks volitatud isik kohustatud paigaldama maja numbrimärgi ehitisele, hoonele, piirdele või postkastile, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt. Numbrimärki tellides lisage alati, et see paigaldatakse Pirita linnaossa. Pirita linnaosas on maja numbrimärgi värvid pruunil taustal valge ja tänavanime silt valgel taustal pruun kiri.

Tänavasildi paigaldab linnaosavalitsus.

Palun hoolitsege selle eest, et Teie kinnistu oleks alati leitav.

Postkast

Igal kinnistul peab olema ka postkast. Kui postkasti pole, siis võib teenuse osutaja jätta teenuse osutamata ja raha sisse nõuda saatjalt.

Postkast ja selle paigutamine peavad tagama postisaadetise säilimise. Postkasti peale märgitakse korteri või maja number või talu nimi. Linnas, alevis ja alevikus paigaldatakse postkast eramu või ridaelamu esist piirava aia külge või kortermaja esimese korruse eesruumi. Kui eramul või ridaelamul pole aeda, siis paigutatakse postkast tänavapoolse välisukse lähedusse valgustatud kohta.

Postkasti olemasolu nõude sätestab postiseadus, millega on võimalik tutvuda veebilehel www.riigiteataja.ee.

Uudise rubriigid: