24.08.2015

Ilmus statistikakogumik „Tallinn arvudes 2015“

Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistus andis välja statistika aastaraamatu Tallinn arvudes 2015.

Trükis sisaldab andmeid Tallinna juhtimise, finantsnäitajate, rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna kohta. Elu-olu erinevusi ja muutusi Tallinnas aitavad hinnata 293 tabelit, 23 teemakaarti ja 51 joonist, võrreldes eelmiste aastate väljaannetega on kaarte ja jooniseid rohkem.

Ajalis-ruumiliseks võrdluseks esitatakse ka eelmise nelja aasta ning Eesti ja Harjumaa vastavad näitajad. Lisaks käsitletakse muudatusi linnaosade soo-, vanus- ja rahvuskoosseisus 10 aasta jooksul ning võrreldakse Tallinna, Helsingi, Riia ning Vilniuse rahvaarvu muutumist aastail 2005–2015.

„Kokkuvõtlikult võib öelda, et Tallinnal läheb hästi,“ ütles linnasekretär Toomas Sepp. „Elanike arv ja seega ka maksumaksjate arv kasvab, nii rändesaldo kui iive on positiivsed ning tallinlase oodatav eluiga pikeneb. Tööga hõivatute arv suureneb ja tööpuudus väheneb, elamuehitus on hoogustunud.“

Sepp lisas, et geograafilisse infosüsteemi pandud andmed võimaldavad ruumilisi muutusi esitada väga detailselt ja kasutajasõbralikult. „Sellega oleme astunud suure sammu lähemale Põhjamaadele, kus sedalaadi täpsete ruumiandmete kasutus on tavapärane osa linnaelu juhtimisest.“

Trükis on mõeldud laiale kasutajaskonnale ning peaks pakkuma huvi nii riigi- ja omavalitsusametnikule, ettevõtjale, ajakirjanikule, teadustöötajale, õpetajale kui ka (üli)õpilasele. Trükist jagatakse ministeeriumidele, ametitele, inspektsioonidele, saatkondadele ja esindustele, õppe- ja teadusasutustele, raamatukogudele ning Tallinna ja Harjumaaga seotud asutustele ja liitudele.

Trükiväljaanne on eesti- ja ingliskeelne.
Tallinna veebilehel on alates 25. augustist Tallinn arvudes 2015  eesti/inglise keeles saadaval pdf- ja xlsx-formaadis ning vene/inglise keeles Таллинн в цифрах 2015 xlsx-formaadis.

Sepp lisas ajaloolise faktina, et esimene Tallinna käsitlev kogumik avaldati 1880. aastal  – Verwaltung der Stadt Reval, 1889. aastast venekeelsena –Otšot ob upravlenii gorodom Revelem.

Praeguse nimega statistikakogumik Tallinn arvudes avaldati esmakordselt 1992. aastal.