02.09.2016

Ilmus statistikakogumik „Tallinn arvudes 2016“

Tallinna Linnakantselei andis välja statistika aastaraamatu Tallinn arvudes 2016.

„Trükis sisaldab andmeid Tallinna juhtimise, finantsnäitajate, rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna kohta,“ ütles linnasekretär Toomas Sepp. „Statistikakogumik annab igaühele võimaluse põhjalikult tutvuda oma valdkonna arvandmete muutustega ajas ja ruumis, muutuste dünaamikat piirkonniti ja linnaositi jälgida,“ ütle Sepp.

Ajalis-ruumiliseks võrdluseks esitatakse ka eelmise nelja aasta ning Eesti ja Harjumaa vastavad näitajad. Lisaks käsitletakse muudatusi linnaosade soo-, vanus- ja rahvus- ja kodakondsus-koosseisus 12 aasta jooksul. Elu-olu erinevusi ja muutusi Tallinnas aitavad hinnata 300 tabelit, 25 teemakaarti ja 63 joonist.

„Kokkuvõtlikult võib öelda, et Tallinnal läheb hästi,“ ütles Sepp. „Elanike arv ja seega ka maksumaksjate arv kasvab, rändesaldo ja loomulik iive on positiivsed. Tallinna rahulikku ja stabiilset arengut kinnitab ka asjaolu, et nii Tallinna kui ka oma linnaosa elukeskkonnaga on rahul või pigem rahul 90% elanikest.“

Sepp lisas, et geograafilisse infosüsteemi pandud andmed võimaldavad ruumilisi muutusi esitada väga detailselt ja kasutajasõbralikult. „Sellega oleme astunud suure sammu lähemale Põhjamaadele, kus sedalaadi täpsete ruumiandmete kasutus on tavapärane osa linnaelu juhtimisest.“

Linnasekretär rõhutas, et teadmine, kui palju inimesi kuskil elab ehk täpne ülevaade rahvastiku ruumilisest  paiknemisest on aitab linnaelu korraldada – elanikkonna paiknemisest sõltub näiteks koolide ja lasteaedade võrgu arendamine, ühistranspordi korraldamine, valimisringkondade moodustamine jne.

„Kogumiku andmestikust leiab väga huvitavaid ja üllatavaidki fakte,“ kinnitas Sepp. Näiteks on vaatamata Tallinna elanike arvu jõudsale kasvamisele ümberkaudsed vallad kümne aastaga elanikkonda veelgi jõudsamalt kasvatanud – kui Tallinna elanikkond kasvas selle aja jooksul 6% võrra, siis näiteks Viimsi vallas 33%, Harku vallas 40% ja Rae vallas lausa 79%.

Trükis on mõeldud laiale kasutajaskonnale ning peaks pakkuma huvi nii riigi- ja omavalitsusametnikule, ettevõtjale, ajakirjanikule, teadustöötajale, õpetajale kui ka (üli)õpilasele. Trükist jagatakse ministeeriumidele, ametitele, inspektsioonidele, saatkondadele ja esindustele, õppe- ja teadusasutustele, raamatukogudele ning Tallinna ja Harjumaaga seotud asutustele ja liitudele.

Trükiväljaanne on eesti- ja ingliskeelne. Tallinna veebilehel on Tallinn arvudes 2016 eesti/inglise keeles saadaval aadressil http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes pdf- ja xlsx-formaadis, tabelite aegread on kuni 15aastased ning mugavad kasutamiseks ja kopeerimiseks. Venekeelne verisoon Таллинн в цифрах 2016 on saadaval internetiaadressil http://www.tallinn.ee/rus/Godovoj-otchet-Tallinna.

Sepp lisas ajaloolise faktina, et esimene Tallinna käsitlev kogumik avaldati 1880. aastal  – toonane saksakeelne trükis kandis nime Verwaltung der Stadt Reval, 1889. aastast ilmus trükis venekeelsena nime allOtšot ob upravlenii gorodom Revelem.

Praeguse nimega statistikakogumik Tallinn arvudes avaldati esmakordselt 1992. aastal.