04.09.2019

Ilmus statistikakogumik „Tallinn arvudes 2019“

Tallinna Linnakantselei andis välja statistika aastaraamatu „Tallinn arvudes 2019“.

Trükis sisaldab andmeid Tallinna juhtimise, finantsnäitajate, rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna kohta. Statistikakogumik annab igaühele võimaluse põhjalikult tutvuda oma valdkonna arvandmete muutustega ajas ja ruumis, jälgida muutuste dünaamikat piirkonniti ja linnaositi.

Ajalis-ruumiliseks võrdluseks esitatakse ka eelmise nelja aasta ning Eesti ja Harjumaa vastavad näitajad. Elu-olu erinevusi ja muutusi Tallinnas aitavad hinnata 260 tabelit, 19 teemakaarti ja 102 joonist. Avaldatakse ka Tallinn rahvastikuprognoos aastaiks 2019–2045. Kogumik sisaldab ka võrdlusstatistikat regiooni teiste pealinnadega - 24 joonist Riia, Vilniuse, Helsingi, Tallinna ja Peterburi kohta.

Tallinn on paljurahvuseline linn - Tallinnas elab 107 viie ja enama inimesega esindatud rahvust ja koduse keelena kasutatakse 85 erinevat emakeelt. Tallinnas omandab kõrgharidust 3308 välisüliõpilaste arv. Kogu Eestiga võrreldes on Tallinnas 15-64-aastaste osakaal rahvastikus suurem ning laste (0–14) ja eakate (65+) osakaal väiksem.

Tallinna kui elukeskkonnaga on rahul 93% tallinlastest, oma linnaosa elukeskkonnaga 91% tallinlastest.

Trükis on mõeldud laiale kasutajaskonnale ning peaks pakkuma huvi nii riigi- ja omavalitsusametnikule, ettevõtjale, ajakirjanikule, teadustöötajale, õpetajale kui ka (üli)õpilasele. Seda  jagatakse ministeeriumidele, ametitele, inspektsioonidele, saatkondadele ja esindustele, õppe- ja teadusasutustele, raamatukogudele ning Tallinna ja Harjumaaga seotud asutustele ja liitudele.

Trükiväljaanne on eesti- ja ingliskeelne. Tallinna veebilehel on „Tallinn arvudes 2019“ eesti/inglise keeles saadaval aadressil www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes-2019 pdf- ja xlsx-formaadis, tabelite aegread on 15-aastased ning mugavad kasutamiseks ja kopeerimiseks. Vene/ingliskeelne versioon „Таллинн в цифрах 2019“ on saadaval internetiaadressil www.tallinn.ee/rus/Tallinn-v-tsifrah-2019.

Esimene Tallinna käsitlev kogumik avaldati 1880. aastal – toonane saksakeelne trükis kandis nime „Verwaltung der Stadt Reval“. Praeguse nimega statistikakogumik „Tallinn arvudes“ avaldati esmakordselt 1992. aastal.

Uudise rubriigid: