19.05.2021

In Memoriam Alla Zolotova 16.06.1958-18.05.2021

Tallinna hariduselu on tabanud kurb kaotus, meie hulgast lahkus Lasnamäe Põhikooli kauaaegne direktor Alla Zolotova.

Alla Zolotova on juhtinud Lasnamäe Põhikooli (toonane Tallinna 59. Põhikool) alates 1997. aastast. Koolijuhina pühendas Alla Zolotova suurema osa oma ajast koolile ning tegi oma tööd alati südamega.

Aastate jooksul oli ta toeks paljudele erivajadustega lastele ja nende peredele ning hoolis väga oma töötajatest. Ta oli alati rõõmsameelne ja mõistev ning suutis leida kõigile probleemidele lahendused.

Olles pikki aastaid koolijuhtide ühenduse liige, osales ta aktiivselt juhtide ühistes tegevustes ning andis suure panuse Tallinna haridusellu.

Kooli direktorina hoolitses ta alati laste õppekeskonna ja õpetajate töötingimuste parendamise eest. Kahjuks ei jõudnud ta ära näha oma aastatepikkuse töö tulemust – juba mõne kuu pärast avatakse täielikult renoveeritud koolimaja.

Jääme mäletama Alla Zolotovat kui heasüdamlikku ja rõõmsameelset kolleegi, kellel jätkus alati head sõna ja tähelepanelikkust teiste suhtes. 

Langetame leinas pea, jäädes mälestama suurepärast juhti ja inimest.

Meie südamlik kaastunne perele, lähedastele ja kolleegidele! 

Tallinna Linnavalitsus

Tallinna Haridusamet

Tallinna Koolijuhtide Ühendus

Uudise rubriigid: