06.02.2017

In Memoriam: Marko Rööpson

7. oktoober 1959 – 4. veebruar 2017

Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see...

Tallinna hariduselu on tabanud kurb kaotus. 4. veebruaril 2017 lahkus meie hulgast Kalamaja Põhikooli kauaaegne direktor Marko Rööpson.

Marko Rööpson alustas pedagoogiteed toonases Tallinna 18. 8-klassilises koolis (nüüd Kalamaja Põhikool) geograafiaõpetajana 1984. aastal, vahepealsetel aastatel lisaks õpetajatööle ka direktori asetäitjana majandusalal. Kooli juhtima asus ta 21. juunil 1996, jätkates samas ka õpetamist.

Koolijuhina pühendas Marko Rööpson suurema osa oma ajast koolile ja Eesti haridusele. 21 aastaga arenes Kalamaja Põhikool tema eestvedamisel tänapäevase õpikeskkonnaga kodulähedaseks kooliks, mille õpilaste arv on üha kasvanud. Direktorina hoolitses ta pidevalt laste õpi- ning õpetajate töötingimuste parendamise eest. 2008. aastal läbis koolihoone täieliku uuenduskuuri ning sai olulise koha kogukonna tegemistes. Järgmisena oli direktoril mõttes koolile uue võimla rajamine. Väärtustades ajalugu, avas kool tema eestvõtmisel 24. veebruaril 2015 mälestuskivi Eesti Vabadussõjas osalenud viiele õpetajale. Oma panuse andis koolijuht ka lastele suunatud heategevusprogrammi „Märka ja aita!“.

Kaheksa aastat juhtis Marko Rööpson Tallinna Koolijuhtide Ühenduse (TKÜ) tegevust, olles oluliseks koostööpartneriks nii Tallinna Haridusametile kui ka kõigile teistele, kellel oli võimalus ja au temaga koos töötada. Samuti esindas ta kodulinna Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindajate kogus. Üheks tema põhimõtteks oli, et tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas peab uuenema ka kool kui institutsioon ning ta toetas igati muutuva õpikäsituse jõudmist koolide igapäevaellu ning hea praktika levitamist üle Eesti. TKÜ juhatuse esimehena seisis ta järjepidevalt koolijuhtide töö- ja palgatingimuste eest, olles eestkõnelejaks läbirääkimistes linnavalitsuse ja ametiühinguga. 

Marko Rööpsoni juhitud TKÜ pööras suurt tähelepanu koolijuhtide tervisele. 2016. aasta hilissügisel võimaldati kõikidele koolijuhtidele tasuta tervisekontroll ja konsultatsioonid. „Loodame, et kõik ühenduse liikmed kasutavad neile pakutud võimalust oma tervise eest hoolitsemiseks,“ ütles Marko Rööpson. Tema ise kasutas, kuid abi jäi hiljaks…

Jääme mäletama Marko Rööpsonit kui sõbralikku ja heasüdamlikku kolleegi, kellel jätkus alati head sõna ja tähelepanelikkust teiste suhtes. Tagasihoidliku inimesena ei kippunud ta jagama oma muresid, küll aga rõõme. Abivajajale ulatas ta käe ning kurba lohutas hea sõnaga.

Langetame leinas pea, jäädes mälestama suurepärast juhti ja inimest.

Meie südamlik kaastunne perele, lähedastele ja kolleegidele!

 

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart
Tallinna Haridusamet
Kalamaja Põhikool
Tallinna Koolijuhtide Ühendus
Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus 

 

Uudise rubriigid: