24.04.2018

Info 2018 aastaks sõime järjekorras olevate laste vanematele

Seoses lasteaia kapitaalremondiga ei saa me kahjuks 2018 aasta sügisel uusi sõimerühmi avada.

Oodatav remondi valmimise tähtaeg on 2018 detsember. Uued sõimerühmad avame 2019.