21.05.2021

Infotund era ja KOV kultuurikorraldajate teenuste ümberkorraldamise taotlusvooru kohta

Taotlusvooru tutvustamiseks toimub 21.mail kella 12.00-13.00 infotund Teams`i veebikoosolekute keskkonnas.

Eraõiguslikele ja kohalike omavalitsuste hallatavatele kultuurikorraldajatele jagatakse toetust riigi 2021. aasta lisaeelarvest nende teenuse, toote, äriportsessi või –mudeli ümberkorraldamiseks. Toetuse eesmärk on taastada koroonaviirusest mõjutatud kultuurikorraldajate ja neile tugiteenuse pakkujate pikaajaline elujõulisus ning seeläbi tagada kultuuri kättesaadavus. Taotlusvooru maht on 4,15 miljonit eurot.

Taotlusvoor on avatud 21. maist kuni 7. juunini.

Taotlusvooru tutvustamiseks toimub 21.mail kella 12.00-13.00 infotund Teams`i veebikoosolekute keskkonnas.

Täpne info toetuse kohta Kultuuriministeeriumi kodulehel.