25.06.2021

Inimesed vanuses 65 ja enam on oodatud osalema kliinilises uuringus

Dementsuse Kompetentsikeskus kutsub 65-aastaseid ja vanemaid kergete mäluprobleemidega isikuid osalema uuringus, mille eesmärgiks on välja selgitada teadveloleku meditatsiooni sobivust ja mõju uuringus osalejate kognitiivsele võimekusele ja emotsionaalsele enesetundele.

Spetsiaalselt eakatele kohandatud 12-nädalase teadveloleku meditatsiooni kursuse viib läbi OÜ Vaikuseminutid, Tallinnas, Haaberstis.

Vaimsete võimete langus avaldub mälu-, tähelepanu, orienteerumisvõime, otsuste tegemise, arutlemisoskuste ja kõnehäirena ning võib olla üle 65-aastasetel inimestel dementsuse riskiteguriks. Kerget vaimsete võimete langust on võimalik riskitegurite ohjamise ja elustiili muutustega teatud määral pidurdada.

Teadveloleku meditatsioon on pärit budistliku meditatsiooni praktikast. See on heasoovlik kohalolu, mis tekib tähelepanu tahtlikult ja hinnangutevabalt suunamisest. Teadvelolek võimaldab viibida kogu tähelepanuga käsiloleva tegevuse juures ja keskenduda vajalikule. On leitud, et teadveloleku rakendamine vähendab stressi, parandab keskendumisvõimet, võimaldab oskuslikumalt toime tulla häirivate emotsioonide, valukogemuse ja ootamatustega ning parandab emotsionaalset heaolu. Lisaks on mõningad uuringud näidanud, et teadveloleku meditatsioon aitab lükata edasi dementsuse kujunemist ja vaimseid võimeid parandada ka juhul, kui on ilmnenud kerge vaimsete võimete langus.

Uuringusse ootame 65-aastaseid või vanemaid kerge vaimsete võimete häirega inimesi, kellel ei esine raskeid kaasuvaid haiguseid, mis piiraksid aktiivset osavõttu kord nädalas toimuval 2-tunnises kohtumisel. Uuringule eelneb arstivisiit, mille käigus arst hindab patsiendi uuringusse sobivust vestluse ja vaimse võimekuse testi abil.

Pakutav teadveloleku meditatsiooni kursus/sekkumine kestab 12 nädalat. Kord nädalas toimub 2-tunnine kohtumine, milles käsitletakse igal nädalal erinevaid teemasid – nagu näiteks keha teadvustamine ja lõdvestamine, emotsionaalset heaolu toetavad suhtlusviisid, toimetulek emotsioonide ja stressiga. Uuringus osalejatele tagatakse kirjalikud materjalid ning audiofailid koduseks iseseisvaks harjutamiseks.  Enne   meditatsioonikursust, koheselt peale ja 3 kuud peale kursuse lõppemist toimuvad  osalejate testimised, mille käigus hinnatakse kognitiivseid võimeid ja  emotsionaalset enesetunnet.

Uuringus „Teadveloleku meditatsioon (mindfulness meditation) kerge kognitiivse häirega inimeste kognitsiooni parandamiseks ja dementsuse ennetamiseks” osalemine on vabatahtlik ja sellest võib loobuda igal ajal.

Uuringus osalemine on tasuta. Uuringus osalemist rahaliselt ega muul viisil ei hüvitata.

Huvi ja küsimuste korral palutakse ühendust võtta dr Terje Matsaluga: tel 56061169; e-kiri terje.matsalu@itk.ee.

     

Uudise rubriigid: