27.10.2016

Inimkujutised sümboliseerivad hukkunud jalakäijate arvu

Tallinna Transpordiamet võtab kasutusele jalakäijate riskikäitumise vähendamiseks ja eriti ohtlikes kohtades ohtudele tähelepanu juhtimiseks uudse teavitusmeetme. Kohtadesse, kus on jalakäijate poolt liiklusreeglite eiramise tõttu esinenud mitmeid surmaga lõppenud liiklusõnnetusi, paigaldatakse mustad inimest kujutavad tahvlid, millel inimkujutiste arv näitab antud kohas hukkunud jalakäijate arvu.

„Sellist viitamist on kasutatud Prantsusmaal ning see on olnud õnnetuste vähendamisel efektiivseks meetmeks,“ selgitas  Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa. „Esimesed teavitustahvlid paigaldatakse Tammsaare teele Sõjakooli bussipeatuse lähedusse. Nimelt on seal dubleeritud liiklusmärkidega ja kõnniteedelt ning  bussipeatustest nähtav jalakäijate tunnel. Vaatamata sellele leidub jalakäijaid, kes eelistavad ohtlikku tee ületamist, mis on juba mitmel korral lõppenud fataalsete tagajärgedega õnnetustega.

Ohutu tunneli asemel minnakse üle sõidutee seitsme sõiduraja, suurendatud sõidukiirusega alas ning tunneli vahetus läheduses. Samas on tegemist ühe suurima liikluskoormusega sõiduteega Eestis. See iseloomustab otseselt jalakäijate teadlikku kõrget riskikäitumist, mille muutmiseks on vaja senisest efektiivsemaid meetmeid,“ selgitas Rüütelmaa. „Liikluspilt näitab, et nii kõrge riskikäitumise puhul ei peata jalakäijat enam ka torupiire, sest sellest minnakse lihtsalt üle. Prantsusmaa kolleegide sõnul valivad jalakäijad ohtlikud ületamised sellel põhjusel, et ei teadvusta vajalikul hetkel piisavalt riske.

Mustad hukkunuid kujutavad teavitustahvlid aga ilmestavad reaalseid ohte ning on mõjusad. Keegi ei taha muutuda järgmiseks mustaks figuuriks teavitustahvlil. Samuti annavad mustad selge märgi, et õnnetused antud kohas ka reaalselt juhtuvad ning tegemist on tõeliselt ohtliku kohaga, kus on mõistlik sõiduradade ületamise asemel valida tunnel. Tegemist on liikluspsühholoogide seisukohast suhteliselt äärmusliku meetmega, kuid hukkunute peale mõeldes vajaliku ja põhjendatud meetmega,“ põhjendas Rüütelmaa. „Tammsaare tee teavitustahvlid paigaldatakse katseliselt täna, 27.oktoobril ning nende laiem kasutus otsustatakse peale jalakäijate käitumise analüüsi.“