10.06.2019

Innove „Targa juhi hommikul“ kõlas Tallinna Endla Lasteaia kaasava väärtuspõhise juhtimise praktika

Innove korraldab teist aastat oma juhtide arendamiseks, innustamiseks ja motiveerimiseks targa juhi hommikud, kuhu kutsutakse juhtimise valdkonna asjatundjaid, teiste organisatsioonide juhte ja Innove enda allüksuste juhte jagamaks häid praktikaid.

Reedel  17. mail 2019 oli kutsutud juhtimispraktikat jagama Tallinna Endla Lasteaia direktor Grüüne Ott, fookus oli seekord „Kaasava Väärtuspõhise“ juhtimisel.

artikkel 1.jpg

Praktika jagamine patus teemadel:

·         Mis juhtub juhiga, kes võtab vastu väljakutse juhtida 65 aastast organisatsiooni, mida on juhitud enne sind 47 aastat ühe persooni poolt ja kus 70% meeskonnast on töötanud seal 15 kuni 30 aastat

·         Kellest algab muutus  organisatsiooni kultuuris? Muutus algab Minust, Sinust Temast? - Kuidas saada koostööle vanemad ja aktiveerida kogukonda võttes koos vastutust õpi-, tööruumis toimuva eest mitte vastandudes vaid üksteist väärtustades

·         Kuidas püsida rõõmus ja roosa? Mitte kaotades adekvaatsust, olla teadlik õpikeskkonna parendusvajadustest, samas mitte kibestuda investeerimise vahendite vähesuse tõttu või tuua seda arengu seisaku põhjuseks, vaid suunata fookust sisule õpiruumi kvaliteedile lapse/täiskasvanu eduelamusele/õnnestumisele, muuta asju mis on jõukohased ja võimalikud ilma suurte investeeringuteta - tahe, nutikus, koostöö, väärtustav pilk kaaslasele, need eelarve real ei kajastu.

Täname Innovet ja meie kriitilist sõpra Merike Mitt’i kaasamise ja kutse eest! Oli vastastikuselt jõustav ja inspireeriv hommik, jätkuvate koostöökohtadeni.

artiikel 3.jpg