17.05.2013

Interaktiivne looduseõpe

Tänavune kevad laskis end kaua oodata, kuid „Tere, kevad!“ 2013 vaatlused ja viktoriin  toimus vaatamata sellele. Võistlusel osalesid meie koolist 1. klass (õpetaja Eve Reisalu), 6.b (õpetaja Liina Lõoke) ja 6.a klass (õpetaja Ave Loigu). Saatsime võistlusele nii luuletusi, fotosid kui ka joonistusi, mis kõik kajastasid laste antud momendi suhet loodusega.

Kõige enam pakkus pinget viktoriin, millele nii individuaalselt kui klassiga koos vastuseid otsiti ning siis põnevusega oodati, kas meie vastus täppi läks. Ja oh seda rõõmu kui võistluse lõpus selgus, et meie kuuendikud jäid punktiarvestuselt auväärsele teisele kohale. Kuna osalejaid oli väga palju, siis platseerus meie teine koht kuueteistkümnendaks, sest meist ühe punkti võrra oli ees 15 kooli.

6.a klass võttis osa ka RMK poolt korraldatud  metsaviktoriinist. Küsimusi oli veidi alla 30. Alt läksime paari küsimusega, mis puudutas piltide järgi töövahendite ära tundmist. Viktoriini meenena sai iga 6.a klassi õpilane RMK kompassi. 

Ave Loigu