30.09.2021

Iru hooldekodu uus õendusabi hoone jõudis maksimaalse kõrguseni

30. septembril võtsid abilinnapead Eha Võrk ja Betina Beškina Ehitus5ECO OÜ-lt vastu Iru Hooldekodu õendusabi üksuse uue hoone sarikapärja ning tänasid ehitajaid seni tehtud töö eest.

Iru hooldekodu pakub ööpäevaringselt üldhooldus- ja õendusteenust ning esmast meditsiiniabi. Aastate jooksul on hooldekodu pidevalt laiendatud ning eri aegadel rajatud majaosad on ühendatud ühtseks kompleksiks. Hooldekodu majad on tänapäevaselt renoveeritud ning seal võimaldatakse teenust ligikaudu 300 inimesele.

„Kuid Eesti ja ka Tallinna elanikkond aina vananeb, mistõttu kasvab ka nõudlus õendusabi teenuse järele,“ märkis abilinnapea Betina Beškina. „Loomulikult oleks ideaalne, kui abi vajavad eakad saaksid elu lõpuni olla oma kodus ja linn panustab palju koduteenuste arendamisse, et see oleks võimalik. Aga kui toimetulekut muul moel enam tagada ei saa, tuleb väärikat vananemist toetada kvaliteetse keskkonnaga hooldekodus. Uue õendusabi üksuse näol saab Iru hooldekodu juurde väga vajalikku ressurssi, et aidata neid, kes end ise enam aidata ei suuda.“

Õendusabi üksuse hoone ehitus algas novembris 2020. Nüüd on see saavutanud oma maksimaalse kõrguse, mida traditsiooniliselt tähistati sarikapärja alla toomisega tööde tellija ehk linna poolt. Ehitustööd valmivad märtsis 2022. aastal, seejärel hoone sisustatakse ja avatakse juulis 2022.

Iru Hooldekodu direktor Jaanika Luusi sõnul hakatakse uues korpuses pakkuma täisealistele tallinlastele kõrgetasemelist integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenust suure ja väga suure hooldusvajaduse korral. „Loodav elukeskkond ja abitehnoloogiad moodustavad elanikke toetava terviku, mille abil personal saab keskenduda väga raske sihtrühma igakülgsele hooldusele. Õendusabiteenusele ja hospiitsile lisaks avatakse osakond ka mõõduka ja raske dementsusega iseseisvalt liikuvatele klientidele,“ selgitas Luus.

Õendusabi üksuse hoone ehitatakse kahe maapealse korrusega ja see ühendatakse olemasoleva ehitisega. Hoonesse on projekteeritud neli osakonda kokku 95 voodikohaga, sh iseseisev statsionaarne õendusabi osakond 51 voodikohaga, hospiitsosakond 10 voodikohaga ning dementsusega inimeste osakond 34 voodikohaga.

Projektiga on lahendatud ka liikumispuuetega inimeste pääsetavus eri korrustele ning on loodud nõuetele vastavad evakuatsioonivõimalused. Korrastatakse veel kommunikatsioonide ühendustrasse ja rajatakse parkla 20 autole. 

Hoone projekteeris Esplan OÜ, selle sisearhitektuuri ja meditsiinitehnoloogia projekteeris Architecture Workshop Finland Oy Eesti filiaal. Ehitustöid teeb Ehitus5ECO OÜ ning omanikujärelevalvet Infragate Eesti AS. Projekti kogumaksumuseks on kavandatud 7,7 miljonit eurot.

Iru Hooldekodu on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus, mis teenindab esmajoones Tallinna linna täisealisi üldhooldusteenuse vajajaid. Hooldekodu asub Tallinnas Lasnamäe linnaosas Pirita jõe looduskaitseala vahetus läheduses, eemal linnakärast ja ümbritsetud kauni loodusega. Hooldekodu renoveeritud hooned koosnevad kaheksast hooldusüksusest, mis on teineteisega mugavalt seotud, kuid samas niimoodi hajutatud, et kõigile jääb võimalus nautida ilusaid loodusvaateid ja privaatsust. Kõiki esmavajalikke teenuseid ning mitmeid tugiteenuseid on võimalik tagada igapäevaselt koha peal.

Iru hooldekodu õendusabi hoone 30.09_sarikapärja alla toomine_foto Albert Truuväärt.jpg  

  

Uudise rubriigid: