19.03.2020

JÄÄB ÄRA! Ettevõtlusakadeemia seminar "Kõik andmed on vigased – kuidas ettevõtja neid ikkagi eesmärgipäraselt kasutada saab?"

JÄÄB ÄRA! Tallinna linn otsustas koroonaviiruse tõkestamist toetava meetmena tühistada kaheks kuuks linnaasutuste välislähetused ning suuremad avalikud üritused, sealhulgas ka 19. märtsil toimuva seminari. Lükkame selle sügisesse.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös TalTechiga kutsub osalema loengusarja "Ettevõtlusakadeemia KEVAD 2020" seminaril 19. märtsil 2020 kell 10.00-11.30 TalTech Mektory Innovatsiooni HUB, 0-korrusel, ruum Mek-031 aadressil Raja 15 Tallinnas.

Seminari „Kõik andmed on vigased – kuidas ettevõtja neid ikkagi eesmärgipäraselt kasutada saab?“ viib läbi Priit Raspel, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeanalüüsi osakonna juhataja ja TalTech IT Kolledži külalisõppejõud.

Mis on andmed? Mis on informatsioon? Kas seos nende vahel on olemas? On see ühene või mitmene? Kes on andmete omanik – kas see kelle kohta andmed on või see, kes andmed lõi (kulutas raha)? Mis on objektiivsus ja mis subjektiivsus? Kas andmed on objektiivsed või subjektiivsed? Mis on objektiivsem, kas andmed või tarkvara? Mida tähendab andmete adekvaatsus? Kas see on sama, mis andmete õigsus? Kas andmed üldse saavad olla õiged? Millise detailsusega andmeid me vajame? Millise sagedusega me andmeid vajame? Milliseid andmeid on olemas? Millised andmed on väikesed, millised suured? Kas andmetel on „fookus“? Kuidas ja milliste vahenditega erinevat liiki andmeid talletada? Mis on andmebaas, andmeladu, andmelett, andmejärv? Mis on andmeskeem? Millal see luuakse? Millal ja milleks seda kasutatakse? Mis on metaandmed? Andmekaitse - kui tõsiselt ja mis vahenditega?

Priit Raspel on hariduselt „puhtavereline infotehnoloog“. Ta lõpetas 1984. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi infotehnoloogia erialal. Sellest alates on ta pea kõigis Tallinna kõrgkoolides õpetanud erinevaid infotehnoloogia õppeaineid. Aastal 2002 omandas ta eksternina teaduste magistri kraadi. Priit on andmetega tegelenud pea kogu oma töise elu. Ta on töötanud erinevates ettevõtetes ja ehitanud üles suuri infosüsteeme piima-, õmblus- ja puidutööstuses. Samast perioodist on pärit ka 5 koht maailmameistrivõistlustelt 4GL keeltes programmeerimises. Priit on olnud tegev ka erinevates finantsettevõtetes (Tööstuspank, Hoiupank, Eesti Kindlustus, SEB), kus töötas peamiselt arendusjuhina. Viimased viis aastat on ta töötanud Eesti riigiasutustes – kaks aastat Riigi infosüsteemi Ameti (RIA) vanem-arhitektina ja viimased kolm aastat Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) Andmekorralduse ja andmeanalüüsi osakonna juhatajana.

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine

Registreeri seminarile

Lisainfo:   Krista Kink                          
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee
Tel: 640 4225    

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikool
E-post: helena.rozeik@ttu.ee
Tel: 620 4102