29.10.2017

Jaani kirikus on avatud näitus „Eesti Piibel: alguses oli sõna“

Tallinna Jaani kogudus avas pühapäeval, 29. oktoobril oma 150. aastapäeva tähistamiseks eestikeelsete piiblite püsiväljapaneku "Eesti Piibel".

2017. aastal kinkis piiblite koguja, köitekunsti, nahkköite ja vanade trükiste restaureerimise eestvedaja Enn Jaanisoo oma restaureeritud piiblite ja palveraamatute kogu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani kogudusele. Näitus on valik sellest, mida see kogu sisaldab. Näituse eksponaate on kavas aeg-ajalt vahetada, et avada vaatajale kollektsiooni kogu ilu. 

Näitusele on välja pandud ka Toomas Pauli ja Uku Masingu tõlgitud, 1989. aastal ilmunud väljaande „Uus Testament ja psalmid ehk Vana Testamendi laulud“ käsikirja originaalnäidis.

Piiblitõlke ajalugu on pikk ja huvitav osa Eesti kultuuriloost. Aastal 1686 trükiti lõunaeestikeelne uus testament ja aastal 1715 põhjaeestikeelne uus testament. Esimene Piibel ilmus trükist põhjaeestikeelsena 1739. aastal.

Esimesed piiblitõlked kujunesid pöördeliseks Eesti ajaloos. Piiblist algas kirjaoskuse väärtustamine ja pühakirja laiem levik võimaldas eestlaste tõusu kirjarahvaste hulka. See oli aluseks ka ühtse eesti keele tekkele, muutudes üldkehtivaks normiks ning mõjutades eesti keele arengut riigikeelena kuni eri oskuskeelte tekkeni välja.

Suure panuse on piiblitekstide tõlkimisele ning nende keele korrastamisele ja kaasajastamisele andnud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani kiriku kauaaegne õpetaja dr. Toomas Paul.