26.03.2018

Jäätmejaama minnes võta kaasa ID-kaart

Sagedasem jäätmejaama külastaja on juba märganud, et Pärnamäe ja Pääsküla jäätmejaamades tuleb enne jäätmete üleandmist esitada operaatorile oma ID-kaart. Alates 1. aprillist rakendub sama süsteem ka Rahumäe jäätmejaamas.

Tegemist on Tallinna Keskkonnaameti poolt käivitatud arendusega, mis teostab jäätmejaama külastaja elukoha andmete kohta päringu rahvastikuregistrisse. Süsteemi kontrolleri abil registreeritakse kliendi elukoht kohaliku omavalitsuse täpsusega, jäätmejaama toodud jäätmete liigid ning nende kogus.

Tallinna Keskkonnaamet doteerib kohalikelt elanikelt vastu võetud jäätmete käitlust, mistõttu on linnlastele jäätmete üleandmine suures ulatuses tasuta või soodsam. Jäätmejaama külastajatele jääb õigus ID-kaarti esitamisest loobuda, kuid sellisel juhul tuleb arvestada mittetallinlastele kehtestatud hinnakirja rakendumisega.