09.11.2018

Jäätmeveos ajutine vabaturu olukord – korduma kippuvad küsimused

1. märtsil 2017 Nõmmel rakendunud korraldatud jäätmevedu on riigikohtu lahendi järgi kehtetu alates 5. novembrist 2018. Seega alates 5. novembrist kehtib vabaturu olukord, mis tähendab, et selles piirkonnas võivad jäätmeid vedada ettevõtted, kel on luba olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegvusena. Kuna see on tekitanud elanikes mitmeid küsimusi, siis koondasime korduma kippuvad küsimused kokku.

 • Miks prügiveolepingud kehtetud on ja korraldatud vedu lõppes?

Riigikohtu 5. novembri otsusega tunnistati kehtetuks Tallinna Jäätmekeskuse ja jäätmevedaja Baltic Waste Management OÜ allhankeleping Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-ga. Seetõttu on 2017. aasta kevadel sõlmitud korraldatud jäätmeveolepingud lõppenud.

 • Kas ma pean uue lepingu sõlmima? 

Uue lepingu sõlmimine on vajalik, see tagab teenuse toimimise ja prügikasti tühjenduse.

 • Kas lepingu sõlmimiseks peab kontorisse minema?

Lepingu saab sõlmida telefoni ja e-meili teel, seega ilma kontorisse minemata.

 • Mis saab nendest, kes ei sõlmi vabaturul lepingut seni jäätmeid vedanud firmaga?

Nende jäätmed jäävad vedamata seni, kuni nad sõlmivad lepingu nende poolt valitud vedajaga. Seni vedanud firmaga lepingu sõlmimisel vedu ei katke.

 • Ma ei saa senise vedajaga lepingut sõlmida, sest Tallinna Jäätmekeskus enam teenust ei osuta?

Tallinna Jäätmekeskus ei olnud senine vedaja, vaid nende kaudu käis arveldamine. Senine vedaja oli Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS ning peate nüüd otse nende poole pöörduma, kui soovite, et nemad teenust edasi osutaksid. 

 • Mu prügi ei viidud ära, kuhu pöörduda?

Valige endale sobiv vedaja ja sõlmige leping.

 • Kas vabaturg jääb kestma või korraldatud jäätmevedu rakendub uuesti?

Vabaturu olukord kehtib kuni uue korraldatud jäätmeveoteenuse pakkuja leidmiseni hanke korras. Kohustus korraldatud vedu rakendada tuleneb riiklikust jäätmeseadusest.

 • Kaua korraldatud veo uuesti rakendumine aega võtab?

Senise praktika kohaselt 6-12 kuud. See sõltub hanke õnnestumisest ning võimalikest vaidlustustest.

 • Olin korraldatud jäätmeveost vabastatud, kuidas lepingute tühistamine mind puudutab?

Korraldatud jäätmeveost vabastused muutuvad kehtetuks, vabastusi enam Nõmme linnaosa valitsus ei menetle. Leping tuleb sõlmida kinnistu kasutusele võtmisel.

 • Kas ma saan valida endale sobiva veograafiku?

Veograafiku saate kokku leppida vedajaga. Seni jäätmeid vedanud firma pakub senise graafiku säilitamist. Minimaalne sagedus on kord kuus.

 • Millise hinnaga vabaturul teenust pakutakse?

Hinnainfot on võimalik saada teenusepakkujatelt.

 • Miks peab tänaval käima mitu erinevat vedajat?

Korraldatud veo üheks eesmärgiks on mainitud olukorra vältimine. Vabaturu olukorras seda ilma naabrite vaheliste kokkulepeteta saavutada võimalik pole.

 • Uus leping on sõlmitud, kuid vedu  ei toimunud?

Palume pöörduda teenuse osutaja poole.

 •  Kui ma ei saanud siit vastust oma küsimusele?

Pöörduge Tallinna Keskkonnaameti poole keskkonnaamet@tallinnlv.ee.

Vedaja saate valida järgnevate ettevõtete hulgast kellel on olemas luba olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegvusena:

Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast.

Uudise rubriigid: