19.05.2021

Jalgratturid saavad südalinnas rohkem liikumisruumi

Tallinna linnavalitsus on välja töötanud lahendused, millega luuakse jalgratturitele kesklinnas liiklemiseks enam kui 16 kilomeetri ulatuses turvalisemad sõidurajad ja -trajektoorid.

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et suveks luuakse paremad ja turvalisemad rattaga liikumise võimalused vanalinna ümber ja südalinnas. „Oleme kesklinna olemasolevaid rattateid põhjalikult analüüsinud, et leida lahendused pääseda läbi kohtadest, mis praegu katkematut rattasõitu takistavad. Praegune algatus ei lahenda kõiki ratturite sujuvat liikumist takistavaid kitsaskohti kesklinnas, kuid edaspidi on oodata samadel trassidel kapitaalsema ja kulukama infrastruktuuri rajamist jalgratturitele.“ 

Südalinnas antakse ratturitele rohkem liikumisruumi erinevatel viisidel. Uusi rattateede lõike südalinnas on ette nähtud kokku ligikaudu 3,8 kilomeetrit, sealhulgas Narva maanteel ja Petrooleumi tänaval 1,6 kilomeetrit, Mere puiesteel 700 meetrit, Pärnu maanteel 550 meetrit ning Gonsiori tänaval ja Estonia puiesteel 950 meetrit. Olemasolevaid rattaradu ja -teid on südalinnas kavas paremaks teha ligikaudu 5 kilomeetri ulatuses. 

Südalinna lahendused on eripalgelised. Kohati vähendatakse näiteks autode ruumi arvel sõiduridu ja antakse sellega ratturitele juurde ühe kilomeetri jagu rattaradu sõiduteel. Kõnniteeruumi ümberjagamisega saavad ratturid juurde 2,7 kilomeetri pikkuses liikumisruumi. Lisaks sellele tehakse näiteks liikluskorralduse muudatuse ja parema tähistusega Väike-Ameerika ja Hariduse tänav ratturitele paremini kasutatavaks (kogupikkus 1 kilomeeter).

„Meie eesmärk on ruum ümber jaotada lihtsamate lahendustega, mis ei nõua suuremahulisi projekteerimis- ega ehitustöid. Sel suvel korraldame südalinna linnaruumi lihtsamate vahenditega ümber. Märgistame ja eraldame jalgrattakoridorid teedel pollaritega, laiendame jalgrataste liikumisruumi, laseme tänavate äärekivisid allapoole ja märgistame teekatted senisest paremini – kohati tähendab see ka sõiduradade arvu või laiuse kärpimist,“ selgitas abilinnapea Andrei Novikov. „Kuid iga kord, kui võtame ette mõne tänava põhjalikuma rekonstrueerimise, kavandame sinna eraldiseisvad jalgrattateed. Nii on võimalik praegu kavandatud kiirematest lahendustest teha järk-järgult püsivamad.“ 

Jalgrattaliikluse võimaluste parandamise tööd on kavandatud valmima juunikuu jooksul ja nende maksumuseks kujuneb ligikaudu 1,5–2 miljonit eurot.

Objektide rajamise ettevalmistus on seni kestnud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Strateegiakeskuse ning infrastruktuuri valdajate koostöös üheksa kuud, et saavutada ümberkorraldusteks vajalikud kokkulepped. 

Lisaks investeerib linn täiesti uutesse rattateedesse, millest on tänavu kavandatud valmima rattatee Poska tänaval, Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee teine etapp, Pärnu maantee – Viljandi maantee kergliiklustee esimene etapp ning Viljandi maantee kergliiklustee teine etapp – ühendus Järvevana teega. Samuti alustatakse Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimist ja sadamaala kergliiklustee ehitamist.

Järgmisest aastast alates on võimalik Tallinna, Tartu ja Pärnu linnasüdame rattateede ehitamiseks kasutada ka kavandatavat Euroopa Liidu 42 miljoni eurost toetust Euroopa Regionaalarengu Fondis, mida selleks eesmärgiks planeeritakse. 

Pressiteatele on lisatud esialgne skeem kavandatavate muudatuste kohta (kava võib tööde teostamise käigus mõneti muutuda).

Vaata ka kavandatavaid lahendusi tutvustavat videolõiku: https://www.dropbox.com/s/9hvhc2dcee86iak/KiiredJalgrattateed_20210517.mov?dl=0