14.01.2020

"Jänkukeste" rühma lapsed osalevad projektis "Suur taimejaht"

Meie lasteaial on olemas suur õueala, mis loob võimalused väga heaks õuesõppeks. Meid ümbritsev loodus on heaks abimeheks meie igapäevaelus. Laps saab ise avastada väikseid muutusi looduses, märgata, uurida, otsida, esitada küsimusi ja saada vastuseid õpetaja kaasabil.

"Rohelise kooli" programmi kaudu lapsed õpivad lõimitud tegevuste kaudu märkama jälgi looduses.

Looduses kogutud teadmised kajastuvad laste joonistustes, meisterdustes ja voolimistes. Väga oluline on, kuidas pisike mudilane kogeb esimest suhet loodusega. Lapsed õpivad märkama loodust enda ümber ja seal toimuvaid aastaajalisi muutusi.

Uusi teadmisi ja põnevaid tegevusi väikestele looduseuurijatele!