21.12.2021

Järgmisel aastal Tallinna lasteaedades kohatasu ei tõuse

Tallinna linnavolikogu otsustas selle aasta viimasel istungil, et 2022. aastal ei tõsteta lasteaia kohatasu.

Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul näeb võimulepe ette, et lasteaia kohatasu tallinlastele ei tõsteta. „Töötasu alammäära tõusust tingitud enam kui 10-protsendiline lasteaia kohatasu tõus jääb ära, mille tulemusena säästavad pered ligi sada eurot aastas. Samuti jätkub nii kohatasuvabastus alates pere teisest lapsest kui ka toidukulude linnapoolne kompenseerimine. Praeguses hinnatõusu olukorras on see oluliseks toeks peredele,“ ütles Ossinovski.

Töötasu alammäära kasvuga oleks pidanud uuest aastast lasteaia kohatasu seniselt 71,25 eurolt tõusma 79,79 eurole, kuid tallinlastele jääb kehtima praegune kohatasu suurus ehk 71,25 eurot ning selle kasvu ehk 8,54 eurot katab linn toetusena. Ujulaga lasteaias oleks pidanud kohatasu järgmisest aastast seniselt 78,26 eurolt kasvama 87,64 eurole ja ka selle kasvu katab linn.

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele kaetakse muud kulud linnaeelarve vahenditest ja osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Vastatavalt Tallinna Linnavolikogu 2015. aasta määrusele on vanemate poolt kaetava osa määraks kehtestatud Tallinnas ühes kuus ühe lapse kohta summa, mis moodustab 12,2% valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus ja ujulaga lasteasutuses on vanema osa määr 13,4% valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel. Seega jääb Tallinna elanikule vanema osa ühe lapse kohta jätkuvalt 71,25 eurot kuus ja ujulaga lasteasutuses 78,26 eurot kuus.

Uudise rubriigid: