18.04.2022

Jätk Kaisa eduloole

2022. õpilaste teadustööde konkursi võitjad on selgunud!

Kaisa Urbani töö „Suulise keele erijooned vlogija L.P. videoblogides“ saavutas põhikooliastmes I koha ja tunnistati riikliku preemia vääriliseks. Juhendajapreemia  pälvis tema õpetaja Ruth Nilgo. Kaisale anti ka  Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhind -  seni väheuuritud, kuid populaarsel teemal kirjutatud uurimistöö näitab head eesti keele allkeeltes orienteerumist. Esiletõstmist vääris ka tarkvara kasutamine ja mitmekülgsed üldistused. Lisaks anti talle üle Eesti Noorte Teaduste Akadeemia eriauhind. Kindlasti andis konkursil osalemine Kaisale hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast. Veelkord palju õnne ja edu edaspidiseks!