30.11.2017

Jätkub loodus - ja keskkonnateemaliste koolituste sari õpetajatele

Tallinna Keskkonnaameti tellimusel korraldab Keskkonnahariduse ühing Etalon novembris ja detsembris Tallinna alushariduse ja üldhariduskoolide bioloogia, geograafia ja algõpetuse aineühenduse õpetajatele viis loodus- ja keskkonnateemalist koolitust.

Täna toimub sarja eelviimane koolitus mahepõllumajanduse teemal. Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele mahepõllumajanduse olemust, kehtivaid rangeid nõudeid, mahetoodete märgistust kui ka tarbimise eeliseid tavatoodetega võrreldes. Praktilise osana toimub Harjumaal asuva 25 aastase ajalooga Saidafarmi tegevusega tutvumine. Õppepäeva juhendavad Helve ja Juhan Särgava.

Koolitustesarja eesmärk on pakkuda Tallinna õpetajatele võimalust saada teadmisi loodusteaduste valdkonnas ning täiendada praktilisi looduse tundmise oskusi. Teemade valikul on koostööd tehtud valdkonna aineühenduste ja Tallinna Õpetajate Maja spetsialistidega.

Seni on toimunud koolitused teemadel Läänemeri ja mikroprügi, paekivi ja lubjakaevandamine, kivimid ja mineraalid. Pärast tänast, mahepõllumajanduse teemalist koolitust, ootab järge metsloomade ja nende tegevusjälgede koolitus, mille viib läbi loodusemees Vahur Sepp.

Koolitused on osalejatele tasuta ning koolituse lõpus saab iga osaleja vastava tunnistuse. Koolituspäevadest saavad osa ligemale 130 Tallinna õpetajat.