20.03.2017

Jätkuvad Valdeku tänava rekonstrueerimistööd

Seoses ilmastikutingimuste paranemisega jätkati alates 20 märtsist, Valdeku tänava (lõigus Vabaduse pst – Männiku tee) rekonstrueerimistöid. Talvel oli Valdeku tänava tee-ehitustöödes tehnoloogiline paus. Esimese tööna on plaanis äärekivide korrastamine ja seejärel killustikaluste profileerimine. Ehitustööd lõpetatakse 15. maiks.

Valdeku tänava remondi käigus saab uue ilme Vabaduse pst ja Männiku tee vahelise lõigu tänavaruum. Rekonstrueeritakse sõidu- ja kõnniteed ning rajatakse või tõstetakse ümber tehnovõrgud. Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik. Jalakäijate turvalisemaks liiklemiseks rajatakse ülekäiguradadele LED-tehnoloogial põhinev erivalgustus ning nägemispuudega inimestele rajatakse ülekäiguradade ette reljeefsed kõnniteeplaadid  nn. braikivid.
Projekti koostas SKA Inseneribüroo OÜ ning ehitustööde teostaja on TREF Nord AS.

Tänav on tavaliiklusele suletud. Ümbersõit on võimalik Paul Kerese tn, Nurme tn, Lootuse pst, Kreegi pst ja Pihlaka tn kaudu. Ligipääs tagatakse kohalikele elanikele ning operatiivsõidukitele. Kõigil liiklejail palutakse järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!