12.01.2022

Jevgeni Ossinovski: volikogu revisjonikomisjon saab jõudu ja pädevust juurde

Tallinna linnavolikogu kantselei koosseisu luuakse siseaudiitori pädevusega auditijuhi ametikoht, kelle ülesanne on koos volikogu revisjonikomisjoniga töötada selle nimel, et linna toimimine oleks seaduslik, heaperemehelik ja tulemuslik.

Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski märkis, et revisjonikomisjoni pädevuse suurendamine on kogu linnasüsteemi huvides. „Tänavuses linnaeelarves on ette nähtud rahalised vahendid väliste auditite tellimiseks, samuti auditijuhi ametikoha loomiseks. Need sammud annavad revisjonikomisjonile jõudu juurde. Auditijuhi ülesanne on aidata komisjonil teha järelevalvet linna ressursside kasutamise efektiivsuse üle,“ ütles Ossinovski.

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul ootavad linnakodanikud, et üle miljardi suuruse eelarvega Tallinnas kasutatakse raha tulemuslikult ja ausalt. „Selle kindluse jaoks on tugevam volikogu revisjonikomisjon asendamatu institutsioon,“ lisas Reinsalu.

Volikogu revisjonikomisjon kontrollib linnavalitsuse ja linna ametiasutuste tegevuse vastavust riigi ja linna õigusaktidele. Auditijuht juhib kontrollitalituse tööd ja toetab komisjoni kontrollide kavandamisel, läbiviimisel, tulemuste analüüsimisel. Töö hõlmab ka õigusaktide eelnõude, aruannete ja analüüside koostamist.

Auditijuhi ametikohale saab kandideerida kuni 28. jaanuarini Talendipanga portaali kaudu http://talendipank.ee/toopakkumine/BRxwq7-107.

Uudise rubriigid: