28.12.2017

Jõulupühade ajal on Nõmmel vandaalitsetud

Viimastel päevadel on sotsiaalmeedias teada antud vandaalitsemistest Nõmmel. Lõhkumistest tuleks kindlasti informeerida ka politseid.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on kahetsusväärne, et esmapilgul rahulikel jõulupühadel on toimunud mitmesugust vandaalitsemist Nõmmel. „On lõhutud aiaväravate automaatikat, ümber lükatud prügikaste ja pinke. Ette on jäänud ka kohaliku ettevõtja välisvalgustus,“ lausus Šillis.

„Linnaosavalitsuses toimuvad korra kuus piirkonna politseinikega kohtumised. Politseinikud on nentinud, et tihtipeale antaksegi rikkumistest teada vaid sotsiaalmeedias, kuid politseile see informatsioon ei jõua. Kas hinnatakse kahju liiga väikeseks või arvatakse, et politseisse pöördumisest pole kasu. Kindlasti tasub vara rikkumisest, vandaalitsemisest või kahtlasena näivast tegevusest politseid teavitada. Väikestest infokildudest võib hiljem kasu olla kurikaelte tabamisel,“ lisas linnaosavanem.

Operatiivselt saab politseid teavitada ja vajadusel ka abi kutsuda lühinumbril 112. Avaldust saab mugavalt esitada koduleheküljel www.politsei.ee.