03.12.2018

Jõuluvalguse jagamine

Sel aastal organiseerisid esimese advendi tähistamise lasteaias hoolekogu liikmed.

Lapsed kogunesid saali, et vaadata hoolekogu liikmete poolt esitatud näidendit. Jõulude ajal räägitakse palju hoolivusest, sõprusest ja headusest. Nii ka see lavastus keskendus sõprusele, selle leidmisele ja hoidmisele.

Näidendi lõppedes jagasid hoolekogu liikmed rühmadesse jõuluvalgust. Lapsed tänasid  jõululaternate eest, võtsid nad rühma kaasa ja hakkasid ootama jõule.

Anne Väli

õppealajuhataja