26.09.2021

Jusside õuesõppepäev

Õppida saab kõikjal.

2021-2022 õppeaasta üheks Merivälja Lasteaia eesmärgiks on viibida võimalikult palju lastega õues ning kasutada kõiki võimalusi õuesõppeks, mida pakub meile uus keskkond. Jussi rühma lapsed on agarad uurijad ja katsetajad. Õpetaja Helil on palju vahvaid mõtteid, kogemusi ja palju energiat viimaks läbi lastele erinevaid tegevusi. 

Õuesõpe.jpg.jpg