23.01.2013

Juudi muuseumi ja sünagoogi külastus

Seoses holokausti päevaga korraldas Juudi Koguduse keskus kooliõpilastele Juudi muuseumi ja sünagoogi ekskursioone. 22. jaanuaril käisid ekskursioonil 9.a ja 9.b klassi õpilased.

Karu tänaval on Tallinna Juudi Gümnaasium, Juudi muuseum ja sünagoog. Meie ekskursioon algas muuseumis, kus meil oli huvitavaks giidiks muuseumi direktor Amnon-Juzef Luviśtśuk. Muuseumist saime teada Eesti juutide ajaloost. Ekskursiooni teine osa toimus sünagoogis, mis  valmis 2007. a. Teise korruse jumalateenistuste ruumi pidid poisid minema peakatetega.  Sünagoogis oli heebrea keelne Toorarull, mis on käsitsi kirjutatud ja millest igal teenistusel loetakse ette üks osa- aastaga loetakse läbi kogu Toora.

Juudi kooli kohta saime teada, et õpilased õpivad vene keeles, koolil on oma eripärane õppekava, on kohustuslikud juudi tavad, juudi ajalugu ja heebrea keel. Meile rõhutati, et õpilased on omavahel väga sõbralikud.