14.07.2020

Juulikuu sündmused, koolitused, laagrid

Alanud juulikuul on meil kõikidel vaba voli külastada taas kontserte, nautida teatrietendusi, osaleda koolitustel ning leida lastele huvitav suvelaager.

Põhjalik info huvi.tallinn.ee