05.07.2017

Juunis viidi Tallinna kainestusmajja 368 inimest

Tallinna kainestusmaja teatel toimetati juunis kainerisse 368 isikut.

Kainerisse toimetatutest oli naisi 42 ja mehi 326. Kainestusmaja kambrites kainenes 168 venelast, 165 eestlast, 23 soomlast ja 12 teiste riikide kodanikku (Lätist, Leedust, Ukrainast, Hollandist ja USAst).

Kainestusmajja sattus 3 narkojoobes ning 76 kindla elukohata isikut. Meditsiinilist abi vajas 14 isikut.