30.09.2020

KOHATASUVABASTUS!

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

  1. Kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

*  netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot ehk:

2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

  1. Kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada alates 14. septembrist 2020 aadressil info.haridus.ee. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

NB! Pange palun tähele, kui esitamisel tekib tõrge ja arvuti näitab vea teadet, siis probleem on suuresti selles, et taotlejal pole õigust toetust saada ning süsteem ei lase taotlust ära saata.

NB! Palun pöörduge lasteaia direktori poole juhul, kui tekib probleem taotluse esitamisega.

 __________________________________________________________

Освобождение от оплаты за место в муниципальном детском саду

На основании постановления Talllinna Linnavolikogu "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" освобождается от оплаты за место в детском саду родитель:

  1. Если у родителя (лей) нетто доход на первого члена семьи в месяц меньше установленной минимальной заработной платы и каждого следующего члена семьи меньше 80% от установленной минимальной заработной платы и если, как у родителя, так и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания по одному и тому же адресу.  

*  Нетто доход на первого члена семьи 583,99 евро и каждого следующего члена семьи 467,19 евро т.е.

На двоих членов семьи доход в месяц 1051,18 евро

На троих членов семьи доход в месяц 1518,37 евро  

На четверых членов семьи доход в месяц 1985,56 евро

На пятерых членов семьи доход в месяц 2452,75 евро

  1. На третьего или следующего ребёнка, если трое или больше детей одной семьи посещают детские сады города Таллинна, и если, как у родителя, так и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания по одному и тому же адресу. 

Ходатайство на освобождение платы за детский сад можно предоставить начиная с 14. сентября 2020 по адресу info.haridus.ee

Постановление применятся задним числом начиная с 01. сентября 2020.

Если, в случае распространения эпидемии закрывается детское учреждение или группа, которую посещает ребёнок, родитель освобождается от оплаты за место в детском саду на этот период. Освобождение от оплаты применяется в детских садах на время закрытия детского сада или группы. 

NB! Обратите пожалуйста внимание, если при предоставлении ходатайства компьютер покажет ошибку, то проблема вероятнее всего в том, что у ходатайствующего нет прав получить льготу и система не пропускает отправку ходатайства.

NB! Пожалуйста, обращайтесь к директору детского сада, в случае проблем с оформлением.