13.04.2017

Rahulolu lasteaiaga 2016/2017 (Küsimustik lapsevanemale)

Head lapsevanemad!

Palume andke oma  hinnang lasteaia tegevusele 2016/2017 õp.a.kohta  Link