13.04.2021

Kaasaegne õppimine- tahvelarvutid rühmas!

Kõikides rühmades on uus tahvelarvuti.

Tänapäeva kiirelt arenevas ühiskonnas on aina enam kasutusel nutivahendeid ja seda ka eelkooliealiste laste seas.

Meie pedagoogidel on hea võimalus kasutada tahvelarvuti töös lastega. Jaanuarist  rühmaõpetajad ja spetsialistid proovisid õppetöös midagi uut ja katsetasid tahvelarvuteid. Nad olid ette valmistanud tegevused, mida  üheskoos nutivahenditega läbi viia.

     

Nüüd õpetajad kasutavad tahvelarvuteid tegevusteks ning eelkõige lõimiti keelt ja kõne ning matemaatikat, liikumist. Logopeed viib läbi individuaalseid õppetegevusi lastega tahvelarvuti abil.

Kindlasti tahame veel nutivahendeid kasutades õppetegevusi rikastada. Lapsed on väga huvitatud sellistest tegevustest ja see jääb neile pikaks ajaks meelde.