21.12.2020

Kaasava eelarve 420-st ideest 99 lähevad edasi rahvahääletusele

Kaasava eelarve ekspertkomisjon hindas ideekorjele laekunud kõiki – 420 ideed, neist 99 lähevad edasi avalikule hääletamisele. Homsest, 22. detsembrist kuni 18. jaanuarini toimuvad ekspertkomisjoni läbinud ideede tutvustamine ja avalikud arutelud.

Kokkuvõte sõelale jäänud 99-st ideest avalikustatakse homme, 22. detsembril kaasava eelarve kodulehel SIIN Kesklinnas läheb hääletamisele 18, Lasnamäel ja Kristiines kummaski 16, Põhja-Tallinnas 13, Haaberstis 12, Nõmmel 11, Mustamäel 8 ja Pirital 5 ideed. Ideede tutvustamise ja avalike arutelude järel toimub 18.–31. jaanuarini avalik hääletamine.

Linnapea Mihhail Kõlvart tänab kõiki linlasi, kes ideekorjes osalesid ja seeläbi oma panuse linna- ja elukeskkonna heaks andsid. „Esitatud ideedest väljendusid selgelt kogukondlikud soovid, mis eeskätt arendavad just linnakeskkonda, väärtustavad vaba aega ja sportlikke eluviise. Siinkohal tuleb tunnustada neid linlasi, kes mõtlesid kaasa, kuidas olmelise probleemi parandamise kõrval oleks linnaruum sealjuures ka atraktiivne kõikidele tallinlastele,“ ütles Kõlvart. „Mõnede ideede esitajad olid teinud väga head eeltööd ja pakkunud üllatava nurga alt ettepanekuid või lausa detailseid lahendusega eskiise. Nii laekus lennukaid ja kindlasti ka turismobjekti mõõtmeid andvaid ideid, millest osad jäid kahjuks eelarve piiride taha.“

Ekspertidest koosnev komisjon tegi tööd ajavahemikul 7. detsember kuni 18. detsember. Selle suhteliselt lühikese aja jooksul tuli hinnata eeskätt ideede vastavust Tallinna 2021. aasta kaasava eelarve põhimõtetega. Nii vaadati laekunud ettepanekud üle ning analüüsiti ajalisest, rahalisest, tehnilisest kui ka õiguslikest aspektidest. Hääletusest jäid kõrvale ideed, mis ei vastanud kaasava eelarve korraga esitatud tingimustele. Mõned ideed ei pääsenud edasi, sest olid liiga üldsõnalised ning nende ideede autoreid kutsutakse üles formuleerima järgmisel aastal oma ideid konkreetsemaks.

Ekspertidest koosnev komisjon lähtus Tallinna linna kaasava eelarve ideekorje raames laekunud ettepanekute läbi vaatamisel Tallinna Linnavolikogu määrusest „Tallinna linna kaasava eelarve menetlemise kord“. Komisjoni töös osalesid Tallinna Ettevõtlusameti, keskkonna- ja kommunaalameti, spordi- ja noorsooameti, linnaplaneerimise ameti, transpordiameti, haridusameti, Tallinna finantsteenistuse ning kõigi linnaosade ja linnaosakogude esindajad.  

Tallinna linn algatas tänavu esmakordselt kaasava eelarve projekti, mille investeeringute kogumahuks 2021. aastal on 800 000 eurot. Kaasava eelarvega soovitakse elanikke rohkem mõtlema panna linnakeskkonna arendamisele ning anda neile täiendav võimalus uute ideede esitamiseks ja nende üle otsustamiseks. Nii saab kaasava eelarvega järgmisel aastal igas linnaosas ellu viia projekti, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud.