20.12.2021

Kaasava eelarve raames teostatakse suusahüppetorni K50 hüppemäe projekt ning rattamajad ja- parklad ühissõidukipeatustesse

Kõigis Tallinna linnaosades sai kaasava eelarve raames ideid esitada 3. septembrist 1. oktoobrini. Igas linnaosas enim hääli saanud projekt saab rahastuse linna 2022. aasta eelarvest ja läheb järgmise aasta jooksul teostamisele. Ekspertidest koosnev komisjon valis Nõmmel välja 14 ideed, mille poolt sai oma hääle anda 12. detsembrini. Nõmmel käis hääletamas 1029 linnaosa elanikku ning kokku anti 1813 häält, millest 352 neist kuulus Ragnar Jaaniste ideelahendusele, mis osutus sel aastal võitjaks.

Ideelahenduse eesmärk on äratada uuele elule Nõmme mäel kurvalt kõrguva suusahüppetorni, andes sellele meelelahutusliku väärtuse. Hüppetorni kõrgemale korrusele on kujundatud laiendatud platvorm, milleni viivad nii trepp kui ka lift. Idee realiseerumisel saavad silmapiiri vaadelda lisaks sportlastele ka piirkonna elanikud ja teised huvilised. Idee on pakutud sellise arhitektuuriga, mis säilitab hüppetorni funktsioneerimise spordirajatisena. „Idee olulisus seisneb selles, et aitab säilitada maamärgilist objekti, tõstab selle väärtust ja pakub Nõmme elanikele ägeda vaatamisväärsuse,“ kirjeldas idee autor oma eesmärki.

Selle idee realiseerimine eeldab projekti koostamist ning ehitusloa väljastamist, mis on ajalises raamistikus järgmise aasta jooksul napilt tehtav. Ehitustöödega ei õnnestu 2022. aastal alustada ning kogu Tallinna kaasava eelarve rahastusest, mis on 2022. aasta eelarves suurusjärgus miljon eurot, ei jätku ka ehitustööde teostamiseks. Suusahüppetorni rekonstrueerimine ja vaatetorni rajamine vajab ligikaudu 2,5 miljoni euro suurust investeeringut. Selleks, et järgmisel aastal valmiks Nõmmel ka käega kastustav kaasava eelarve projekt läheb realiseerimisele teiseks jäänud idee "Rattamajad ja -parklad Nõmme ühissõidukipeatustesse", mis sai kokku 248 häält. Selle idee esitasid eraldiseisvalt ning erinevas sõnastuses Karl Pillak ja Kristi Tohvri. Hääletusele läks see ühe ideena, sest muidu oleks osalenud hääletusel kaks samasisulist ja eesmärgiga ideed.

Kokku esitasid linlased linnaelu edendamiseks kaasava eelarve ideekorjega 389 ideed, millest hääletusele kvalifitseerusid 132 ettepanekut. Kolmandik hääletusel olevatest ideedest puudutab linnakeskkonda, lastele ja noortele on suunatud viiendik ja samuti viiendik algatusi on mõeldud parandama sporditaristut. Ideede teostatavust hindas ekspertkomisjon, et sõeluda esitatud ideede hulgast välja need, mis on juba teise rahastusallika toel kavas, mida pole võimalik teostada 2022. aasta jooksul või kaasava eelarve rahalistes piirides. Samuti jäid hääletuselt kõrvale ideed, mis ei vasta Tallinna üldistele arengueesmärkidele ega ole investeeringuobjektid. 

Uudise rubriigid: