01.09.2021

Kaasava eelarvega lisandus kesklinna avalikke veekraane

Kesklinna linnaossa lisandus kaasava eelarve projekti raames mitu avalikku joogiveekraani.

Kesklinnas osutus Tallinna kaasava eelarve 2021 ideede hääletusel võitjaks projekt „Joogikraanid terviseradade äärde“ – selle tulemusena sai linnaosa juurde mitu avalikku joogiveekraani. 

„Lisaks kesklinnas juba olnud avalikele veekraanidele saab nüüd, peale kaasava eelarve idee elluviimist puhast ja kvaliteetset joogivett ammuda veel kaheksas kohas, neist kolm on spordiharrastajate seas väga populaarseks saanud Reidi tee promenaadil,“ selgitas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. „Füüsilise aktiivsusega kaasneva janu kustutamiseks on joogivesi seal nüüd lihtsamini kättesaadav. Tallinna kraanivesi on puhas ja tervisele ohutu – seda võib julgelt pudelivee asemel pruukida. Seeläbi säästame keskkonda ja toetame rohelist mõtteviisi.“

Tallinna kesklinna kaasava eelarve projekti raames rajatud avalikud joogiveekraanid asuvad Tornide väljaku haljasala Snelli tiigi poolses otsas (Nunne 18), Russalka mälestussamba ja mereranna vahel, Lootsi tänava ja Reidi tee ristumise koha lähedal (Lootsi 8/1), Maarjamäe memoriaali lähedal Pirita teel, Tiigiveski pargi koerte jalutusväljaku kõrval, Järvevana tee ääres Filtri tee bussipeatuse lähedal (Järvevana tee 3d) ning Järve metsa lähedal parklas (Järvevana tee 9g).

Avalikud veevõtukohad, kus saab värske kraaniveega janu kustutada, asuvad samuti Kesklinnas Viru tänava ja Pärnu maantee vahel purskkaevu lähedal (Viru 27a), vanalinnas Harju ja Niguliste tänava nurgal, Toompeal Taani kuninga aias, Uuel turul, Piiskopi aias, Politseipargis, Järvevana tee kergliiklusteel (Järvevana tee 7n) ja Kadrioru pargis.

Kesklinnas kaasava eelarve ideede hääletusel populaarseimaks osutunud projekti „Joogikraanid terviseradade äärde“ esitasid kaks autorit – Moonika Kitt ja Taimi Saar. 

Peagi algab järgmine kaasava eelarve ideede korje. Tallinn ootab 3. septembrist kuni 1. oktoobrini kõigi linlaste ettepanekuid selle kohta, milliseid projekte võiks rahastada linna kaasavast eelarvest 2022. aastal. Täpsem info kaasava eelarve ideede esitamise ja hindamisprotsessi kohta on veebilehel https://www.tallinn.ee/kaasaveelarve/

Uudise rubriigid: