23.04.2015

Kadaka lasteaed pühendab perepäeva ohutule liiklemisele

Tallinna Kadaka Lasteaed korraldab 23. aprillil üle-euroopalisele liiklusohutuse nädalale pühendatud perepäeva „Kadaka liikleb ohutult“.

Laste aasta jooksul kogutud teadmised saavad kinnistatud kuues tegevuskeskuses:

  • Maanteeameti teavitustelk (turvavööstend, kaelatoestend, kaalukokkupõrkestend);
  • Lääne-Tallinna konstaablijaoskond (keskust juhib kolm politseinikku);
  • politseikoera juht koeraga (tutvustab politseikoera väljaõpet);
  • Plekk-Liisu OÜ – vigursõit jalgratastega (lapsed ja täiskasvanud);
  • Eesti Punane Rist – teemaks elupäästmine;
  • liiklusteemalised filmid ja plakatid, mudelautode näitus.


Jäätisealast esmaabi osutab lastele Jätsiabi.

Perepäev algab kell 16.

 

Marianne Liiv, Tallinna Kadaka Lasteaia direktor

Foto allikas 

Uudise rubriigid: