24.11.2017

Kadrilaat Tallinna Tammetõru Lasteaias

Tallinna Tammetõru Lasteaias toimus 22. novembril traditsiooniline kadrilaat.

Igaaastasest kadrilaadast on kujunenud mõnus ennejõuluaegne üritus, kus pered saavad üksteisega suhelda ja  on võimalus mekkida perenaiste hõrgutisi ning osta väike kingitus või käsitöö. Hoolekogu ja lastevanemate nõusolekul toetatakse  müügist saadud tuluga rühmade kasvukeskkonda, kuid olulisemaks jääb siiski isetegemise ja koostegutsemise rõõm.

Sel aastal korraldati laadal õnneloos materiaalsetesse raskustesse sattunud perede laste toetamiseks.  Lastevanemate ja töötajate abiga kogutud heategevusliku õnneloosi  tulu 101€ kanti heategevusprogrammi  „Märka ja aita“ toetamiseks.

Palju tänu abilistele ja toetajatele!